Testy Beta

10 tekstów – auto­rem jest Tes­ty Be­ta.

To tyl­ko test, ponieważ:
...często zdarza się ze ko­men­tarze nie dochodzą w całości tyl­ko do połowy lub dwie trze­cie. - malagwiazda 

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 marca 2010, 04:17

Testowe opowiadanie2

Pat­rz ty­tuł. Tyle. 

opowiadanie • 8 marca 2010, 23:23

Dzień dob­ry! W dzi­siej­szym prog­ra­mie o og­rodnic­twie okołodo­mowym po­ruszy­liśmy te­mat sprząta­nia włas­ne­go po­let­ka. Zap­rasza­my Państwa do za­poz­na­nia się z wnios­ka­mi naszych przy­puszczeń i obserwacji. 

myśl • 26 lutego 2010, 01:06

Tes­to­wy tek­st. Tek­st testowy. 

myśl • 25 lutego 2010, 10:23

Czy coś jest nie tak wciąż z po­wiado­mieniami? Już po­win­no być OK. ;) 

myśl • 25 lutego 2010, 08:53

dzi­siaj o godz. 08:47
~mis­tcat oce­nił tek­st (myśl), które­go auto­rem jest ~ElżbietaF.r.M. 

myśl • 25 lutego 2010, 08:47

Myśl tes­to­wa. Myśl [...] Myśl tes­to­wa. Myśl [...] 

myśl • 25 lutego 2010, 08:44

Myśl testowa.
Myśl testowa.
Myśl testowa. 

myśl • 25 lutego 2010, 08:41

Tes­ty myśli. Tes­ty myśli. Tes­ty myśli. 

myśl • 25 lutego 2010, 06:57

Myśl tes­to­wa. Myśl tes­to­wa. Myśl testowa. 

myśl • 25 lutego 2010, 06:54
Testy Beta

Opis testowy.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Testy Beta

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność